På gång!
   
  Träningsskjutning och eftersnack!
   
Nu är säsongen på skjutbanan här!

Hoppas att vintern och jakten varit tillfredsställande. 
Nu är det dags att börja träna upp sig med sitt vapen för att även i fortsättningen kunna ha en trivsam jakt i skogen utan onödigt lidande för det vilda.
 
 

Vi syns på skjutbanan!

 
Boka skjutbanan!
 

Medlemsavgiften kan betalas in på på vårt bankgiro 919-5876,
Medlemsavgiften är 300 kr
Ange namn och adress i OCR fältet.

Aktuella aktiviteter: SE SKJUTPROGRAM!